รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 60 วัน โดย Unicity

เงื่อนไข

- ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 30%

- คืนผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ยกเว้น

- Bios Life ก่อนทานตรวจผลเลือด หลังจากทาน 1 เดือนตรวจผลอีกครั้ง ถ้าไม่ระดับน้ำตาลไม่ลง unicity ยินดีจ่ายเงินคืน 100%

- Bios Life Slim ก่อนทานวัดสัดส่วนที่ศูนย์ หลังทาน 1 เดือน สัดส่วนไม่ลด unicity ยินดีจ่ายเงินคืน 100%

- ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น Enjuvinate เป็นต้น


ติดต่อชีวิตดีดี

คุณ พชริศ กรุงกาญจนา

ID: 103432566

chevitdd@gmail.com